SxROM

Från ModdaWiki
Hoppa till: navigering, sök

CHR-rom (27C1001-4001/27C010-0140)

Följande ben måste lyftas upp då eprom och Nintendos PRG-romchip inte är pinkompatilbla och lödas enligt följande:

Lyft 1, 2, 22, 24, 30 och 31

Ben 1 och 31 går till +5v (ben 32 på eprom)

Ben 2 till lödpunkt under lyft ben 24

Ben 22 till lödpunkt under lyft ben 31

Ben 24 till lödpunkt under lyft ben 2

Ben 30 till lödpunkt under lyft ben 1

PRG-rom (27C1001-4001/27C010-0140)

Följande ben måste lyftas upp då eprom och Nintendos PRG-romchip inte är pinkompatilbla och lödas enligt följande:

Lyft 1, 2, 24, 30 och 31

Ben 1 går till +5v (ben 32 på eprom)

Ben 2 till lödpunkt under lyft ben 24

Ben 24 till jord (ben 16 på eprom)

Ben 30 till lödpunkt under lyft ben 1

Ben 31 till lödpunkt under lyft ben 2

SL2ROM

CHR-rom (27C1001-4001/27C010-040)

Kan lödas in som det är, behöver inte göras några förändringar alls.

PRG-rom (27C1001-4001/27C010-040)

Följande ben måste lyftas upp då eprom och Nintendos PRG-romchip inte är pinkompatilbla och lödas enligt följande:

Lyft 1, 2, 24, 30 och 31

Ben 1 och 24 går till jord (ben 16 på eprom)

Ben 2 skall till lödpunkten under de lyfta benet 24

Ben 30 är inte anslutet och kan lämnas flytande

Pin 31 till +5v (ben 32)

Notera att MMC1 finns i 3 utförande A B och C och dem har olika egenskaper.

MMC1A = PRG RAM är alltid på

MMC1B = PRG RAM är valbart på eller av men förvalt på

MMC1C = PRG RAM är valbart på eller av men förvalt av