WASP / WiiKey Fusion

Från ModdaWiki
Hoppa till: navigering, sök

Kretskort som underlättar vid installation av WASP eller WiiKey Fusion i ett Gamecube: Gamecube Wasp/WKF Host QSB https://oshpark.com/shared_projects/3oHakCFx Gamecube Wasp DVD QSB https://oshpark.com/shared_projects/B5cf4AMK